AREALMÅLING

BYGGMESTER/TAKSTMANN

THOMAS A. OLSEN

4639 KRISTIANSAND

AREALMÅLING

 

Arealmåling blir utført etter NS-3940 og ihht. Takstbransjens retningslinjer.

 

Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90m takhøyde og bredden er på minst 60cm. Deler med skråtak måles inntil 60cm utenfor høyden 1,90m.

 

Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-ROM + S-ROM.

 

Primære rom (P-ROM) er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

 

Det resterende areal kalles sekundære rom (S-ROM). S-ROM er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-Rom og S-ROM tilhører S-ROM.

 

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.