VÅTROMSKONTROLL

BYGGMESTER/TAKSTMANN

THOMAS A. OLSEN

4639 KRISTIANSAND

 

Våtroms kontroll er en forenklet rapport som kun omhandler våtrommene i boligen. Er spesiellt egnet på nyere bolig hvor det ofte er ønske om kun kontroll av fukt utsatte rom. Våtrommene blir kontrollert og vurdert som i en ordinær Boligsalgsrapport med bla. fuktsøk i våtsoner, vurdering av tilstand, tilstandsgrad, dokument kontroll, utførelse m.m.

Egenerklæringsskjema må fylles ut og dokumentasjon, kvitteringer etc. er viktige opplysninger å motta før utarbeidelse av rapporten.

VÅTROMS KONTROLL