TIPS FØR BEFARINGEN

BYGGMESTER/TAKSTMANN

THOMAS A. OLSEN

4639 KRISTIANSAND

TIPS FØR BEFARINGEN!

 

Ha dokumenter tilgjengelig som f.eks. boligperm, prospekt, tidligere takster, tegninger, søknader, kvitteringer på utførte arbeider, kontroll fra brannvesenet og av el-anlegget m.m. Dette er viktige dokumenter ved utarbeidelse av takst rapporten.

 

Fyll ut egenerklæringsskjema og opplys om det har vært eller er skader, feil eller mangler ved boligen som du kjenner til. Notér ned eller ha f.eks. dokumentasjon, kvitteringer m.m. tilgjengelige dersom det har blitt utført påbygg, oppussing, ombygging, utskiftinger etc. gjennom årene på boligen.

 

I baderom og andre våtrom bør bla. sluk være tilgjengelig for inspeksjon, samt fukt utsatte overflater, varmtvanns berederen, rørskap m.m. være tilgjengelige dersom det lar seg gjøre.

 

I kjeller/underetasje bør bla. yttervegger være tilgjengelig for kontroll, samt krypkjellere, bortsetningsloft, boder ol. ha tilgang så langt det er praktisk mulig.