TAKSTMANN

BYGGMESTER/TAKSTMANN

THOMAS A. OLSEN

4639 KRISTIANSAND

 

Byggmester/Takstmann

Thomas A. Olsen

Odderhei Terrasse 64

4639 Kristiansand

91 56 37 18

thomasadler.olsen@gmail.com

Byggmester/Takstmann Thomas A. Olsen er utdannet Byggmester og har over 30 års erfaring innen for byggebransjen. Han er sertifisert Takstmann av Norges Takseringsforbund (NTF) og av Det Norske Veritas (DNV). I tillegg gjennomføres årlig obligatorisk etterutdanning i NTF og DNV for å opprettholde kravene til kompetanse og sertifisering.

 

DNV-SERTIFISERING

En rekke NTF-sertifiserte takstmenn er i tillegg sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) for Boligsalgsrapportering. DNV-sertifisert personell oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap, og må jevnlig vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer sin kunnskap i forhold til nye krav innen sitt fagområde. Med DNVs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir sertifiseringsordningen tillit til takstmennenes tjenester i markedet og trygghet for deres kunder.

 

Sertifiseringen har som siktemål å kvalitetssikre takstmenn som utfører boligsalgsrapportering. Sertifiseringen utføres av DNV som uavhengig 3. part i henhold til kravene i den europeiske standarden NS-EN ISO/IEC 17024:2003.

 

Ordningen er basert på regelverket fra The European Group of Vauluers' Association (TEGoVA), European Valuation Standards (EVS), andre faglige og etiske retningslinjer som kan regnes som allment akseptert i bransjen, samt beste praksis i bransjen.

 

Takstmenn blir sertifisert for å utføre boligsalgsrapporteringer. Det utstedes et personlig sertifikat og ID-kort som objektivt bevis på at en takstmann har bestått sertifiseringsprosessen.

 

Sertifiseringsrådet for sertifisering av takstmenn (SETA) fungerer som DNVs sertifiseringskomité (jfr standardens "Scheme Committee").

Les mer om sertifiseringsordningen på DNVs nettsider.